Vitajte na stránkach spoločnosti SJT Moldava

Spoločnosť SJT s.r.o. Moldava nad Bodvou bola založená 4. 3. 1993 a pokračuje v dlhoročnej tradícii strojárskej a hutníckej výroby v Moldave nad Bodvou, ktorej história siaha až do roku 1928, kedy vznikla firma "Kovolejáreň - Bratia Společníkovci". Firmu v roku 1950 jej majitelia predali Okresnému podniku Kovoslužba Košice. Od roku 1964 sa tu začali vyrábať okrem iného aj pákové tabuľové nožnice na strihanie plechu NTP 1000/2A, ktoré po mnohých inováciách zostali vo výrobnom programe až dodnes. Od 1. 1. 1973 bola prevádzka v rámci delimitácie pričlenená k národnému podniku Východoslovenské strojárne. Od tohto obdobia sa začalo s výrobou závitovkových prevodoviek, ktorých inovácia, výroba a predaj je aj v súčasnej širokej ponuke našich výrobkov.

Dňa 1. 7. 1990 vznikol štátny podnik Závody ťažkého strojárstva Moldava, ktorý bol v rámci privatizácie štátnych podnikov sprivatizovaný. Naša spoločnosť zameriava vývoj, výrobu a predaj na mechanické prevodovky, priamočiare mechanické pohony, tvarovacie stroje na plech a na výrobu odliatkov zo sivej liatiny a z farebných kovov.

Spoločnosť zamestnáva viac ako 100 pracovníkov. Vyše 60 % produkcie smeruje na export, z toho najviac do Českej republiky, Maďarska, Poľska, Talianska, Nemecka, Holandska a Dánska. Okrem toho je export realizovaný aj prostredníctvom exportných spoločností do ďalších krajín sveta. V roku 2001 bol v spoločnosti zavedený systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2000. Certifikát systému manažérstva kvality bol vydaný spoločnosťou DEKRA-ITS Certification Services GmbH Stuttgart.

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeného na Okresnom súde Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 2963/V.

Certifikát

Slovensky | English | Deutsch