Ste tu: Úvod Produkty Mechanické prevodovky Čelné prevodovky RCV - CV

Čelné prevodovky RCV - CV

Čelné prevodovky RCV - CV

Prevodovky tejto typovej rady sú čelné prevodovky so súosím usporiadaním vstupného a výstupného hriadeľa. Pri vývoji prevodoviek sa kládol dôraz na kompaktný tvar, veľkú stabilitu a vysokú zaťažiteľnosť.

Prevodvky sa dodávajú vo vyhotoveniach:
- s motorom, bez motora, s možnosťou upnutia na pätku, na príruby niekoľkých veľkostí, prípadne ich kombináciu pre veľký rozsah výkonov a otáčok.

Prevodovky sa dodávajú pre rôzne montážne polohy.

Výkonový rozsah pohonou je od 0,09kW až po 30kW.

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeného na Okresnom súde Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 2963/V.

Certifikát

Slovensky | English | Deutsch