Ste tu: Úvod Výrobno - technologické možnosti Strojárenstvo

Strojárenstvo

DELENIE MATERIÁLUpriemer v mmdĺžka v mm
rezanie materiálu pÁsovou pílou do priemeru230 mm 
rezanie materiálu okružnou pílou do priemeru135 mm 
ZAROVNÁVANIE, NAVRTÁVANIEpriemer v mmdĺžka v mm
zarovnavanie čiel hriadeľovmax. 150 mmL min= 124 mm
navrtavanie strediacich jam hriadeľov L max = 1800 mm
SÚSTRUŽENIEpriemer v mmdĺžka v mm
hriadeľové súčiastky - v hrotoch630/360/60 mmL=2000 mm
hriadeľové súčiastky - v hrotoch500/250/56 mmL=2000 mm
hriadeľové súčiastky - v hrotoch380/215/41 mmL=1250 mm
hriadeľové súčiastky - v hrotoch320/180/50 mmL=1000 mm
hriadeľové súčiastky na sústružníckom poloautomate280/120 mmL=500 mm
hriadeľové súčiastky na sústružníckom automate40 mmL=100 mm
hriadeľové súčiastky na CNC sústruhu262/52 mmL= 508 mm
hriadeľové súčiastky na CNC sústruhu450/77 mmL= 600mm
   
kotúčové súčiastky630/360/60 mm 
kotúčové súčiastky - na revolverovom sústruhu510/255/50 mmL=660 mm
kotúčové súčiastky - na revolverovom sústruhu450/255/61 mmL=250 mm
kotúčové súčiastky na sústručníckom poloautomate400/160 mmL=120 mm
kotúčové súčiastky na CNC sústruhu550/250 mmL=250 mm
BRÚSENIEpriemer v mmdĺžka v mm
brúsenie v hrotoch280 mmL= 630 mm
brúsenie náradia  
VŔTANIEpriemer v mmdĺžka v mm
na stĺpových vrtačkách40 mmH= 310 mm
na radiálnych vrtačkách50 mm 
rezanie závitovM 42 
FRÉZOVANIEpriemer v mmdĺžka v mm
na univerzálnych frézkach do rozmerov stola630x1800 mmH=500 mm
na vertikálnych frézkach do rozmerov stola315x1250 mmH=280 mm
na CNC vertikálnom obrábacom centre400x750H=500 mm
na CNC vertikálnom obrábacom centre610x1140H=610 mm
na CNC horizontálnom obrábacom centre400x400H=500 mm
VYVRTÁVANIEpriemer v mmdĺžka v mm
obrábanie - priemer vretena 63 mm, rozmer stola1000x1000 mmH=800 mm
ŠPECIÁLNE FRÉZOVANIEpriemer v mmdĺžka v mm
závitovkových hriadeľov na GFLW 250/800250 mmL=800 mm
okružné frézovanie závitov80 mmL-1200 mm
okružné frézovanie závitov55 mmL=1200 mm a viac
závitovkových kolies odvaľovacou frézou600 mmH=200 mm
čelných ozubených kolies odvaľovacou frézou320 mmH=250 mm
drážoks=20mmL=500 mm
HOBĽOVANIEpriemer v mmdĺžka v mm
rovinných plôch do rozmerov stola700x2000 mm 
PREŤAHOVANIEpriemer v mmdĺžka v mm
vodorovné preťahovanie drážoks= od 5 do 14 mmL=160 mm
OBRÁŽANIEpriemer v mmdĺžka v mm
zvislé obrážanie drážoks= od 2 do 20 mm 
VALCOVANIEpriemer v mmdĺžka v mm
valcovanie závitov, skrutiekM12x1,75L=50 mm
valcovanie závitov, skrutiekM14x2L=80 mm
valcovanie závitov, skrutiekM16x2L=80 mm
valcovanie závitov, skrutiekM20x2,5L=120 mm
valcovanie závitov, skrutiekTr. 18x4priebežne
valcovanie závitov, skrutiekTr. 20x4priebežne
LISOVANIEpriemer v mmdĺžka v mm
lisovanie, rovnanie na hydraulickom lise800 kNH= 300 mm
CHEMICKO-TEPELNÉ SPRACOVANIEpriemer v mmdĺžka v mm
nitridovanie v plynedo 500 mm,H=do 800mmmax. 270 kg
KONTROLA PRESNOSTI DIELCOVpriemer v mmdĺžka v mm
trojrozmerný prístroj Brown&Sharpe (x-y-z)400x500x400 mmmax 320 kg
POVRCHOVÉ ÚPRAVYpriemer v mmdĺžka v mm
farbenie, tmelenie výrobkov  

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeného na Okresnom súde Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 2963/V.

Certifikát

Slovensky | English | Deutsch