Ste tu: Úvod Výrobno - technologické možnosti Zlievarenstvo

Zlievarenstvo

Výroba odliatkov

zo sivej liatiny STN 422415, 422420 strojným formovaním do bentonitových formovacích zmesípriemer v mm
hmotnosť odliatkov0,5 -25 kg
maximálne rozmery odliatkov400x400x150 mm
mesačná produkcia1 - 10 000 kusov
zo sivej liatiny STN 422415, 422420 ručným formovaním do bentonitových formovacích zmesípriemer v mm
hmotnosť odliatkov0,5 - 800 kg
maximálne rozmery odliatkov2200x1200x300 mm
mesačná produkcia1 - 100 kusov
z farebných kovov ručným formovaním do bentoni - tových formovacích zmesí -CuSn bronzy STN 423123priemer v mm
hmotnosť odliatkov0,5 - 200 kg
maximálne rozmery odliatkov1000x600x80 mm
mesačná produkcia1 - 500 kusov
Al zliatiny STN 424331priemer v mm
hmotnosť odliatkov0,5 - 50 kg
maximálne rozmery odliatkov1000x600x80 mm
mesačná produkcia1 - 200 kusov

Výroba modelov

z drevapre odliatky vyrábané v celom sortimente
z kovu pre odliatky vyrábané v sortimente strojnej formovne
z umelých živícpre odliatky vyrábané v celom sortimente

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeného na Okresnom súde Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 2963/V.

Certifikát

Slovensky | English | Deutsch